Pvp Serverler

Vegasmt2 Emek-ORTA Server

Vegasmt2 Emek-ORTA Server

Kategori: metin2

Pvpserverlar Türü: Oyun

Tarih:

- [NEW]5 ENVANTER Sistemi EKLENDÝ - [NEW]Player per account sayýsý yükseltildi 1 hesapta 5 adet karakter - [NEW]Ticaretteki yang Sýnýrý artýrýldý. 1.000.000, Pvp Server best Pvp best game private server.

Görüş Yaz : Yorumlar / Yorum Ekle
Güncellemeler : Haberler ve Yenilikler

Facebook'ta Paylaş: Daha çok oyuncuya ulaş!

Google+'da Paylaş: Daha çok oyuncuya ulaş!

Oyun Web Site :http://www.vegas.mt2.tc/
Giden Tekil Oyuncu: 38

Vegasmt2 Emek-ORTA Server Tanıtım Yazısı


- [NEW]5 ENVANTER Sistemi EKLENDÝ
- [NEW]Player per account sayýsý yükseltildi 1 hesapta 5 adet karakter
- [NEW]Ticaretteki yang Sýnýrý artýrýldý. 1.000.000.000 Yang
- [NEW]MySQL log kaydý tamamiyle kapatýldý
- [NEW]PTS log kaydý tamamiyle kapatýldý
- [NEW]DUYGULARI KULLANMAK ÝÇÝN GEREKEN DUYGU MASKESÝ KALDIRILDI
- [NEW]ÝTEMLER ÝÇGÖRÜ KÜRESÝ OLMADAN YANSITILIR
- [NEW]CESARET PELERÝNÝ SINIRSIZ YAPILDI
- [NEW]METÝN TAÞI DEDEKTORU 200'LÜ YAPILDI
- [NEW]EFSUN ATMA SÜRESÝ KALDIRILDI
- [NEW]LİSANS SORUNU DÜZELTİLDİ
- [NEW]%1000 DROP SINIRI YAPILDI
- [NEW]%3 Ticaret vergisi KALDIRILDI
- [NEW]YEÞÝL VE MOR POT EFEKTİ EKLENDİ
- [NEW]ORTAK CHAT AKTÝF EDİLDİ
- [NEW]LONCAYA ALINAN KISISAYISI ARTTIRILDI
- [NEW]Otomatik hile idrak etme sistemi ilave etti. Syschat bilgilendirme ile oyundan atar.
- [NEW]MAP_ALLOW SINIRI 128 YAPILDI
- [NEW]YERE ATILAN İTEMLER 30 SANÝYEDE YOK OLUR
- [NEW]GUNSAM_ALL KOMUTU EKLENDÝ
- [NEW]DELici EFEKT EKLENDÝ
- [NEW]TAS ORANI [CONFIG AYARLI YAPILDI]
- [NEW]SKÝLLERÝN KAÇTA MASTER OLMASI AYARLANDI [CONFIG AYARLANDI]
- [NEW]TÝCARET EFEKTÝ EKLENDÝ 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/55-105.html...Buyukweb Yeni Quest Fonksiyonlarý...

- npc.get_level : Npcnin levelini gösterir.
- npc.get_name : Npcnin ismini gösterir.
- npc.get_type : Npcnin tipini gösterir.
- npc.get_rank : Npcnin rütbesini gösterir.
- npc.is_metin : Npcnin metin olup olmadýðýný sorgular.
- npc.is_boss : Npcnin boss olup olmadýðýný sorgular.
- npc.show_effect_on_target : Npcnin üzerinde efekt çýkarýr.
- npc.get_job : Npcnin jobunu gösterir.
- npc.get_exp : Npcden alýnacak tecrübeyi gösterir.
- npc_get_ip : Npc'nin ip'ini gösterir
- npc_get_pid : Npc'nin Pid'ini gösterir
- npc_get_client_version : Npc'nin Client Versiyonunu gösterir
- pc_get_mount_vnum : Oyuncunun bindiði bineðin kodunu alýr.
- pc_get_point : oyuncunun puanýný gösterir
- pc_get_real_point : oyuncunun gerçek puanýný gösterir
- pc_specific_effect
- pc_disconnect_with_delay : : Belirtilen süre sonra oyuncuyu oyundan atar.
- pc_get_max_level : Ulaþýlabilecek maksimum seviyeyi belirler.
- pc_get_ip : Oyuncunun ip adresini gösterir.
- pc_get_client_version : Oyuncunun client versiyonunu gösterir.
- pc_kill : Oyuncuyu Öldürür
... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/55-105.html...Buyukweb V5 Lycansiz 55-105 Server Özellikleri...


1- 55 Level Baþlangýç 105 Bitiþ
2- Sorunsuz Hýzlý Menü
3- Toplu Ýtem Alma Eklendi.
4- Sorunsuz Kemer sistemi.
5- Sorunsuz Kuþak Sistemi
6- Sorunsuz Gm Paneli (oyun Ýçi)
7- Sorunsuz Beta Haritalarý.
8- 4 Taþ Sistemi Ekendi.
9- Sorunsuz Ch Ejderha Sistemi
10- Geliþmiþ Ticaret Sistemi
11- Sorunsuz Np Sistemi
12- Offine Mesaj Sistemi
13- Lonca Turnuvasý Gemi Mapý Aktif.
14- Ýtemine Ws Sistemi
15- Sorunsuz Event Sistemi
16- Sorunsuz Kristal Oda
17- Sorunsuz Þeytan Kulesi
18- Pm'de Görüldü Sistemi
19- Sorunsuz Ruh Taþý
20- Sorunsuz Pet Sistemi
21- Sorunsuz Efsun Botu (F5)
22- Hamle Skilindeki bug Sorunu Düzeldi
23- Bk Üst Üste Okuma Sorunu Düzeltildi.
24- Futbol Topu Etkinligi
25- Kostüm Etkinligi
26- Lonca Savaþlarý Turnuvasý Aktiftir.
27- Sorunsuz Iþýnlanma Yüzügü (Çok secenekli)
28- Oto Cevap Sistemi.
29- Sorunsuz Ticaret Kayýt sistemi.
30- Sorunsuz Hýzlý Ekipman.
31- Renli Arayüz Sistemi Eklendi.
32- Sorunsuz Biyolog Görevleri 55-105
33- Sorunsuz Leþ Sistemi
34- Esc Kanal Degiþtirme Sistemi
35- Envanter Depo Menü Sistemi
36- Sorunsuz Casus Sistemi
37- Yasli kadin Ýtem Kitleme Özelligi


... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/55-105.html...Buyukweb 55-105 Orta Server Files Resimleri...
- Silah Dönüþümleri (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/silah-donusum.jpg" ..."_blank......


- Zýrh Dönüþümleri (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/1.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/2.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/3.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/4.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/5.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/6.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/7.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/zirh-donusum/8.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ws-npc/zirh-donusum/8.jpg" ..."_blank......- NPCler (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/orta-npc/orta.jpg" ..."_blank......Ortak Server Files Özellikleri


- Envanter Sayýsý 5'e Yükseltildi.(Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/5-envanter.jpg" ..."_blank......


Yeni Haritalar

- Guatama Uçurumu (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

>... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/yeni-beta-maplar/guatama.jpg" ..."_blank......


Bilgi:
Bu böl...e seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler. 

Bitiþik Alanlar:
Yýldýrým Daðlarý

Madenler:
Grena Damarý
Yakut Damarý
Zümrüt Damarý
Ruh Kristali Damarý
Safir Damarý

Metinler:
Namertliðin Metini
Öfkenin Metini

Rakip:
 Lemur Asker  Lemur Savaþçý  Lemur Büyücü  Lemur Cellat  Lemur General
 Cellat Ork  Okçu Öcü  Öcü Büyücü  Kavgacý Öcü
 General Öcü  Tekgözlü Kavgacý  Kiklop Asker  Kiklop Büyücü
 Kiklop Cellat  General Outis  Yah-Ki  Mu-Shu Patron:  Arboretum  Arges  Lemur Prensi  Lemur Muhafýzý
 Kaptan Þrak  Dev Öcü Aku Beku  Sekomor 

- Nefrit Körfezi (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/yeni-beta-maplar/nefrit.jpg" ..."_blank......Bilgi:
Bu böl...e seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.
Canavarlar
 Triton Murana  Köpekbalýðý Askeri  Triton Büyücü  Triton Avcý
 Triton Usturacý  Kýzýlhýrsýz Katil  Kýzýlhýrsýz Amazon  Kýzýlhýrsýz Büyücü
 Kýzýlhýrsýz Cellat  Siyah General  Karides Asker  Akrep Savaþçý
 Þeytani Keþiþ  Zýrhlý Yengeç  Beyaz General  Kral Yengeç  Kýzýl Reis 

Haritadaki Bosslar
 General Kappa  Triton  Kemik Surat
 General Istakoz  Kýzýl Reis 

Haritadaki Metinler
ýþýksýzlýk Metini
Korluðun Metini
Maðrurluðun Metini 

- Yýldýrým Daðlarý (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/yeni-beta-maplar/yildirimdaglari.jpg" ..."_blank......


Bilgi:
Bu böl...e seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.
Canavarlar;
 Dev. Kasap  Dev Büyücü  Devasa Diþlek  Kaptan Kanca  Yarým Dünya
 Zalim Kýzýlhýrsýz Katil  Zalim Kýzýlhýrsýz Amazon  Zalim Kýzýlhýrsýz Büyücü  Zalim Kýzýlhýrsýz Cellat  Tekgözlü Kavgacý  Kiklop Asker
 Kiklop Büyücü  Beyaz General  Siyah General 

Metin Taþlarý
Öfkenin Metini Felaketin Metini 

Haritadaki Bosslar
 Gargoyle  Arges  Zalim Kemik Surat
 Polyphemus  Zalim Kýzýl Reis

- Ejderha Ateþi Burnu (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/yeni-beta-maplar/ejderhaatesiburnu.jpg" ..."_blank......Bilgi:
Bu böl...e seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.Bölgede bulunan köy ve etrafýndaki bazý alanlar PVP korumasýndadýr,rakip oyuncular birbirlerine saldýramazlar. 
Canavarlar
 Gnoll Okçu  Gnoll Savaþçý  Gnoll Savunucu  Gnoll General  Gnoll Büyücü

 Baþ Gnoll Nöbetçisi  Kýzýlhýrsýz Katil  Kýzýlhýrsýz Amazon  Kýzýlhýrsýz Cellat  Kýzýlhýrsýz Büyücü

 Siyah General  Kýzýl Reis  Mantikor Savaþçý  Mantikor Asker  Mantikor Büyücü

 Mantikor Cellat  Martyaxwar  General Kor 

Metin Taþlarý
Iþýksýzlýk Metini
Korluðun Metini

Maden Damarlarý
Grena Damarý
Yakut Damarý
Zümrüt Damarý
Ruh Kristali Damarý
Safir Damarý

Haritadaki Bosslar
 Rakshasa  Lord Gnoll  Kemik Surat

- WSlik Haritasý (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/wslik-haritasi.jpg" ..."_blank......


- Binekler (30 dan fazla binek vardýr, resimlerin üstüne týkla... büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/1.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/2.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/3.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/4.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/5.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/binekler/6.jpg" ..."_blank......


Örümcek Zindaný 3. Kat (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/orumcek-zindani-3kat.jpg" ..."_blank......


- Sorunsuz Kristal Oda (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/sorunsuz-kristal-oda.jpg" ..."_blank......


- Kýrmýzý Köy Görünümü (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/kirmizi-koy-gorunumu.jpg" ..."_blank......


- Mavi Köy Görünümü (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/mavi-koy-gorunumu.jpg" ..."_blank......


- Sarý Köy Görünümü (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/sari-koy-gorunumu.jpg" ..."_blank......


- Kuþak Sistemi (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/kusak-sistemi.png" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/kusak-deneme.jpg" ..."_blank......

 

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/kusak.jpg" ..."_blank......


- NP Sistemi (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/np-sistemi.jpg" ..."_blank......


- 90 Level Metni (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/90-lvl-metni.jpg" ..."_blank......


- Azrail (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/Azrail.jpg" ..."_blank......


- Buz Ejderi (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/buz-ejderi.jpg" ..."_blank......


- Örümcek Brones (Üstüne Týkla... Büyütebilirsiniz)

... href="http://buyukweb.com/metin2-tanitim/lycansiz/ortak/orumcek-brones-item-dusmesi.jpg" ..."_blank......

Official Link WebSite :http://www.vegas.mt2.tc/

Konu İle İlgili Yorumlar


Güncellemeler ve Yenilikler

Server Güncellemelerine bak | Güncelleme Gönder
Güncelleme göndermek için bu serverin sahibi olmanız gerekmektedir. Her server sahibi kendi oyununa güncelleme gönderebilir.
Henüz Güncelleme yada Haber Yok! Güncelleme eklemek için bu serveri ekleyen sahibi olmalısınız!

Pvp Serverler: Sitemiz size en iyi oyunların tanıtımlarını sunmak için titiz bir çalışmayı her zaman yapmayı amaçlamış ve tanıtım kısmında özgür olabileceğiniz bölümler yapmıştır. Yorum yazarak destek alabilir. Sevdiğiniz oyunu oy vererek yükseltebilirsiniz. Diğer yandan oyun sitesinde gittiğiniz 1 kereye mahsus siteye 1 hit verirsiniz. Pvp servers ailesi olarak iyi oyunlar dileriz.

PVP SERVERLAR

En Son Yapılan Güncellemeler

Pvp

YARDIMCI ADMİN aomt2-alisik-oldugunuz-herseyi-unutun Servere haber-yenilik ekledi.


Pvp

[TL]Özgür kuleonumt2-tr-tipi-emek Servere haber-yenilik ekledi.Pvp

GAME MASTER 1500-tl-odullu-1-105-emek-server-bugun-aciliyor-hidden-mt2 Servere haber-yenilik ekledi.


Pvp

OYun yöneticisi ilk-99-level-olan-kisiye-gm-yetkisi-plus10-online-getiren-odul Servere haber-yenilik ekledi.


Pvp

GameMaster 55-105-orta-emek-pvp-server Servere haber-yenilik ekledi.