Ko İtem upgrade oluştur + basma

Kategori:711. Knight Server Yönetim Bilgileri

Ko İtem upgrade oluştur + basma: Knight online server İtem upgrade oluştur + basma sistemi oluşturma. Rehber Ko serverde itemleri geliştirme sistemi prosedür oluşturma yani İtem upgrade oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş:

Google+'da Paylaş:

Ko İtem upgrade oluştur + basma

Ko İtem upgrade oluştur + basma

Ko serverde itemleri geliştirme sistemi prosedür oluşturma yani İtem upgrade oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Yedek almanız durumunda sıkıntıları çözmek zorunda kalmazsınız.

Nasıl kullanılır önce buna bakalım;

 

EXEC INSERT_UPGRADE 'Raptor', 15000, 0, 1


Görüldüğü gibi + sız bir işlem yaptık. Girdiğiniz item adının + içermemesi gerekiyor örnek : "Raptor (+1)" gibi olmamalı.

Şimdi İtem upgrade işlemi için ön bilgiler bakalım;
Upgrade Türü
1 : BUS ile upgrade
2 : Trina ile upgrade
3 : BUS + Trina ile upgrade)
EXEC INSERT_UPGRADE 'Itemin adı', Rastgele sayı, İstenilen para, Upgrade türü
 

CREATE PROCEDURE [dbo].[INSERT_UPGRADE]
@itemname varchar(50), -- NAME OF ITEM TO UPGRADE
@index int, -- RANDOMNUMBER as indexNumber
@reqmon int, -- Required Money for upgrades (240K for unique's 0 for Normal Items)
@TYPE tinyint -- Type 1 Only Bus Upgrade, Type 2 only Trina Upgrade,  Type 3 Trina + Bus Upgrades at once.
AS
 
DECLARE @origitem varchar(4),@giveitem varchar(4), @give int, @otype int, @rate smallint, @reqitem int,@reqitem2 int
set @otype = -1
IF @TYPE = 1 or @TYPE = 3
BEGIN
set @rate=10000  -- Random rate for now. Can be editted lateron
set @reqitem=379021000  -- Required Item for Upgrading.
set @reqitem2=0
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and num like '%001)' and strname like '%1)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and num like '%002)' and strname like '%2)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+2241, 5001, @itemname, '+1 To +2', @otype, CAST(@origitem AS smallint), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 0, @rate, @give
--+2 to +3 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%2)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%3)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+355, 5001, @itemname, '+2 To +3', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 0, @rate, @give
--+3 to +4 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%3)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%4)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+461, 5001, @itemname, '+3 To +4 ', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 3, @rate, @give
--+4 to +5 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%4)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%5)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+521, 5001, @itemname, '+4 To +5', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 5, @rate, @give
--+5 to +6 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%5)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%6)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+6521, 5001, @itemname, '+5 To +6', @otype, CAST(@origitem AS smallint), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 8, @rate, @give
--+6 to +7 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%6)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%7)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+722, 5001, @itemname, '+6 To +7', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 10, @rate, @give
--+7 to +8 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%7)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%8)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+81, 5001, @itemname, '+7 To +8', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 11 ,@rate, @give
--+8 to +9 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%8)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%9)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+933, 5001, @itemname, '+8 To +9', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 12, @rate, @give
--+9 to +10 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%9)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%10)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+101, 5001, @itemname, '+9 To +10', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 13, @rate, @give
END
 
IF @TYPE = 2 or @TYPE = 3
BEGIN
set @rate=10000
set @reqitem=700002000
set @reqitem2=379021000
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%1)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%2)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+2, 5001, @itemname, '1to2', @otype, CAST(@origitem AS smallint), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 0, @rate, @give
--+2 to +3 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%2)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%3)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+3, 5001, @itemname, '2to3', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 0, @rate, @give
--+3 to +4 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%3)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%4)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+4, 5001, @itemname, '3to4', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 3, @rate, @give
--+4 to +5 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%4)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%5)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+5, 5001, @itemname, '4to5', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 5, @rate, @give
--+5 to +6 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%5)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%6)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+6, 5001, @itemname, '5to6', @otype, CAST(@origitem AS smallint), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 8, @rate, @give
--+6 to +7 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%6)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%7)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+7, 5001, @itemname, '6to7', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 10, @rate, @give
--+7 to +8 code
 
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%7)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%8)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int )
insert into item_upgrade select @index+8, 5001, @itemname, '7to8', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 11, @rate, @give
--+8 to +9 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%8)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%9)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+9, 5001, @itemname, '8to9', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 12, @rate, @give
--+9 to +10 code
 
select top 1 @origitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%9)%'
select top 1 @giveitem= SUBSTRING(CAST ( num AS varchar ( 9)), 7,10) from item where strname like '%'+@itemname+'%' and strname like '%10)%'
set @give=CAST(@giveitem AS int)-CAST(@origitem AS int)
insert into item_upgrade select @index+10, 5001, @itemname, '9to10', @otype, CAST(@origitem AS smallint ), @reqitem, @reqitem2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, @reqmon, 13, @rate, @give
END
select * from item_upgrade where strname=@itemname

GO


Bu şekilde item upgrade prosedürünü oluşturmuş olduk.

tarihinde gönderilen başlık ile ilgili tecrübe ve yorumlarınızı eklemeyi lütfen unutmayınız. Ko İtem upgrade oluştur + basma gibi Pvp Serverler konuları ve mmo online oyunlar konularında da sizlere en iyi hizmeti verebilmemiz için lütfen yorum atmayı unutmayınız.

Yorumlar

Konu ile ilgili olarak Yorumlarınız ve eleştirileriniz ile konu gelişimine destek verebilirsiniz.

Henüz Yorum Yok! Yorum Gönderen İlk Sen Ol!

Pvp Serverlar PvpServerlar.Biz Sitemiz uzun yıllar sonucu verilen emekler ve bilgi birikimi sonucu oluşmuştur. Bu birikimi ziyaretcilerimiz ile paylaşmaktan grur duyarız. Oyun tanıtımlarını Pvp Server ilanlarından bulabilirsiniz. Sitemiz online oyunlar başta olmak üzere Serverlar haberleri, teknoloji haberleri, Teknolojide mobil telefonlar, bilgisayarlar, oyun incelemeleri ve oyun tanıtımları gibi bir çok kategoride sizlere hizmet vermektedir. Oyun Bölümleri olarak metin2, silkroad, knight online gibi topluluğu yüksek olanlara önem vermektedir.

DMCA.com Protection Status
sponsor
Sor Cevap Pvp Serverler
.