Uzaktan Ticaret sistemi server edit

Kategori:620. Metin2 Server Yönetim Bilgileri

Uzaktan Ticaret sistemi server edit: Metin2 oyununuzda oyuncular uzaktan ticaret yapmasını istiyorsanız. Uzaktan Ticaret sistemi kodlamasını yaparak serverinize bu özelliği katabilirsiniz. Kodlamalara dikkat ederek eksiksiz yapabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş:

Google+'da Paylaş:

Uzaktan Ticaret sistemi server edit

Uzaktan Ticaret sistemi server edit

pvpserverlar.bizGame py açın Importlara ekleyın
 

Kod:
import localegame
import gameInfo
import event
import uiExchange_Multi
Kod:
def OnRecvWhisper(self, mode, name, line):

Aratın
 

Kod:
    if line.find("uzaktan_ticaret_teklifi") != -1:      bol = line.split("#")
      if line.find("cevap") != -1:
        if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
          net.SendWhisperPacket(name, "#uzaktan_ticaret_teklifi_kapat#")
          return
        target_level = bol[3]
        target_lonca = bol[4]
        target_sinif = bol[5]
        gameInfo.UZAKTAN_TICARET_KISILER["kisi_"+str(name)] = "#"+str(target_level)+"#"+str(target_lonca)+"#"+str(target_sinif)+"#"
        gameInfo.UZAKTAN_TICARET_RAKIP = name
        self.ac = uiExchange_Multi.MultiExchangeDialog()
        self.ac.Open()
        self.interface.ToggleInventoryWindow()
        return
      
      if line.find("kapat") != -1:
        uiExchange_Multi.TICARET_KAPAT = 1
        chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localegame.UZAKTAN_TICARET_RAKIP_TICARETTE)
        return


      if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
        net.SendWhisperPacket(name, "#uzaktan_ticaret_teklifi_kapat#")
        return


      target_level = bol[2]
      target_lonca = bol[3]
      target_sinif = bol[4]
      self.TicaretDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      self.TicaretDialog.SetText(localegame.UZAKTAN_TICARET % (str(name)))
      self.TicaretDialog.SetAcceptEvent(lambda arg=TRUE: self.OnExchangeDialog(name, 1, target_level, target_lonca, target_sinif))
      self.TicaretDialog.SetCancelEvent(lambda arg=FALSE: self.OnExchangeDialog(name, 0, target_level, target_lonca, target_sinif))
      self.TicaretDialog.Open()
      return


    if line.find("uzaktan_ticaret_itemekle") != -1:
      bol = line.split("#")
      uiExchange_Multi.ITEMSLOT_INFO = "#"+str(bol[2])+"#"+str(bol[3])+"#"+str(bol[4])+"#"+str(bol[5])+"#"+bol[6]+"#"+bol[7]+"#"
      uiExchange_Multi.ITEM_EKLE = 1
      return


    if line.find("uzaktan_ticaret_kabul") != -1:
      if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM == 2:
        gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM = 4
        uiExchange_Multi.TICARET_BASARILI = 1
      else:
        gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM = 3
      return


    if line.find("uzaktan_ticaret_iptal") != -1:
      uiExchange_Multi.TICARET_KAPAT = 1
      return


    if line.find("uzaktan_ticaret_paraekle") != -1:
      bol = line.split("#")
      gameInfo.UZAKTAN_TICARET_PARA_TARGET = int(bol[2])
      return

Altına Ekleyın

 

Kod:
def OnRecvWhisperError(self, mode, name, line):

Aratın
 

Kod:
  def OnExchangeDialog(self, ad, flag, target_level, target_lonca, target_sinif):
    if flag == 0:
      self.TicaretDialog.Close()
      return


    self.TicaretDialog.Close()
    gameInfo.UZAKTAN_TICARET_KISILER["kisi_"+str(ad)] = "#"+str(target_level)+"#"+str(target_lonca)+"#"+str(target_sinif)+"#"
    gameInfo.UZAKTAN_TICARET_RAKIP = ad
    race = net.GetMainActorRace()
    if not guild.IsGuildEnable():
      net.SendWhisperPacket(ad, "#uzaktan_ticaret_teklifi#cevap#"+str(player.GetStatus(player.LEVEL))+"#Lonca yok.#"+str(race)+"#")
    else:
      net.SendWhisperPacket(ad, "#uzaktan_ticaret_teklifi#cevap#"+str(player.GetStatus(player.LEVEL))+"#"+str(player.GetGuildName())+"#"+str(race)+"#")
      
    self.ac = uiExchange_Multi.MultiExchangeDialog()
    self.ac.Open()
    self.interface.ToggleInventoryWindow()

Kod bloğunun altına ekleyın
 

Kod:
def BINARY_ServerCommand_Run(self, line):

Aratın
 

Kod:
  def __PythonToLua(self, id):    constInfo.PYTHONTOLUA = int(id)
    
  def __PythonIslem(self, PythonIslem):
    if PythonIslem == "PYTHONISLEM":
      net.SendQuestInputStringPacket(constInfo.PYTHONISLEM)
    elif PythonIslem == "PLAYER_VID":
      net.SendQuestInputStringPacket(str(constInfo.PLAYER_VID))
      
  def __LuaToPython(self, LuaToPython):
    if LuaToPython.find("#quest_input#") != -1:
      constInfo.INPUT = 1
    elif LuaToPython.find("#quest_inputbitir#") != -1:
      constInfo.INPUT = 0
    elif LuaToPython.find("ticaret_log") != -1:
      bol = LuaToPython.split("#")
      bol2 = LuaToPython.split("|")
      constInfo.TICARET_LOG.insert(0, bol2[1])

Kod bloğunun altına ekleyın


Aratın
 

Kod:
"CloseSafebox"      : self.CommandCloseSafebox,

Altına bır boşluk bırakıp ekleyın
 

Kod:
    "PythonToLua"      : self.__PythonToLua, # .python to Quest      "PythonIslem"      : self.__PythonIslem, # .python to Quest
      "LuaToPython"      : self.__LuaToPython, # Quest to .pythonuiExchange py açın ve Importların arasına ekleyın
 

Kod:
import localegame
import gameInfo
import uiexchange_multi
Kod:
def SelectOwnerEmptySlot(self, SlotIndex):

Aratın ve kod bloğun ıçındekının bu kodun
 

Kod:
DstSlotNumber = SlotIndex

altına
 

Kod:
        if srcSlotNumber in uiExchange_Multi.ITEMSLOT:
          return

Bu kodu ekleyın
 

Kod:
def OnUpdate(self):

Aratın
 

Kod:
USE_EXCHANGE_LIMIT_RANGE = 1000

bu kodun üstüne alttakı kodu ekleyın
 

Kod:
    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
      if DUELLO_YAPAMASSIN == 0:
        chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, '<Sistem> : Zaten ticaret yapiyorsun.')  
        DUELLO_YAPAMASSIN = 1
      net.SendExchangeExitPacket()


uiinventory.py açın ve ımportların arasına ekleyın
 

Kod:
import gameInfo
import event
import localegame
import uiExchange_Multi
Kod:
def SelectItemSlot(self, itemSlotIndex):

Aratın
 

Kod:
attachedItemVID = mouseModule.mouseController.GetAttachedItemIndex()

Bu kodun altına bı boşluk bırakıp alttakı kodu ekleyın
 

Kod:
      if player.GetItemIndex(attachedSlotPos) == 71084 or player.GetItemIndex(attachedSlotPos) == 71085:
        if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
          return
        if gameInfo.DUELLO_DURUM != 0:
          return
Kod:
def __DropSrcItemToDestItemInInventory(self, srcItemVID, srcItemSlotPos, dstItemSlotPos):

Aratın ve kod bloğunun ıçıne alttakı kodları ekleyın
 

Kod:
    if srcItemSlotPos in uiExchange_Multi.ITEMSLOT:
      #chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localegame.DUELLO_ITEMI_HAREKET_ETTIREMESSIN)
      return
Kod:
def __SendUseItemPacket(self, slotPos):

Aratın ve kod bloğunun ıçıne alttakı kodu ekleyın
 

Kod:
    if slotPos in uiExchange_Multi.ITEMSLOT:
      #chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localegame.DUELLO_ITEMI_KULLANAMASSIN)
      return
Kod:
def __SendMoveItemPacket(self, srcSlotPos, dstSlotPos, srcItemCount):

Aratın ve Kod bloğunun ıçıne alttakı kodu ekleyın

Kod:
    if srcSlotPos in uiExchange_Multi.ITEMSLOT:
      #chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localegame.DUELLO_ITEMI_HAREKET_ETTIREMESSIN)
      return

uiprivateshopbuilder.py açın
 

Kod:
def Open(self, title):

Aratın
 

Kod:
    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
      self.Hide()
      return

Altına Ekleyın

uisafebox.py açın ve ımportların arasına ekleyın
 

Kod:
import localegame
import uiexchange_multi
import gameInfo
Kod:
def OnUpdate(self):

Aratın ve altına bı boşluk bırakıp
 

Kod:
    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
      self.Close()

Ekleyın

Aynı Kodu bı daha Aratıyoruz ve altına eklıyoruz
 

Kod:
    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_DURUM != 0:
      self.Close()

uiwhisper.py açın ve ımportların arasına ekleyın
 

Kod:
import gameInfo
import os
import uiCommon
Kod:
def OnTop(self):

Aratın ve kod bloğunun üstüne ekleyın
 

Kod:
  def OnUpdate(self):    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_CANSEND == 0 and self.uzaktanticaret_yapabilirsin == 1:
      self.uzaktanticaret.Show()
    else:
      self.uzaktanticaret.Hide()
      
      self.gamemasterMark = GetObject("gamemastermark") bunu aratın altına bı boşlk bırakıp


      self.uzaktanticaret = GetObject("uzaktanticaretbutton")
      self.uzaktanticaret_yapabilirsin = 0
Kod:
self.acceptButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.AcceptTarget))

Aratın ve altına bı boşluk bırakıp
 

Kod:
    self.uzaktanticaret.SetEvent(ui.__mem_func__(self.UzaktanTicaret))

Ekleyın
 

Kod:
def OpenWithTarget(self, targetName):

Aratın ve bu bloğun en sonunda bı boşluk bırakıp
 

Kod:
    self.uzaktanticaret.Show()
    self.uzaktanticaret_yapabilirsin = 1


    if gameInfo.UZAKTAN_TICARET_CANSEND == 1:
      self.uzaktanticaret.Hide()

Ekleyın
 

Kod:
def OpenWithoutTarget(self, event):

Aratın ve en altında bı boşluk bırakın
 

Kod:
    self.uzaktanticaret.Hide()
    self.uzaktanticaret_yapabilirsin = 0

Ekleyın

 

Kod:
def Close(self):

Aratın ve kod bloğunun altına
 

Kod:
  def UzaktanTicaret(self):
    race = net.GetMainActorRace()
    if not guild.IsGuildEnable():
      net.SendWhisperPacket(self.targetName, "#uzaktan_ticaret_teklifi#"+str(player.GetStatus(player.LEVEL))+"#Lonca yok.#"+str(race))
    else:
      net.SendWhisperPacket(self.targetName, "#uzaktan_ticaret_teklifi#"+str(player.GetStatus(player.LEVEL))+"#"+str(player.GetGuildName())+"#"+str(race))  
    self.uzaktanticaret.Hide()
    gameInfo.UZAKTAN_TICARET_ZAMAN = app.GetTime() + 30
    gameInfo.UZAKTAN_TICARET_CANSEND = 1

Bu kod bloğunu ekleyın


Uzaktan Tıcaret Ekranını Açmak Içın Hangı Oyuncuyla Açacaksanız Fısıltı Ekranının Üstünde U-T yazısına tıklayacaksınız Tıcaret Ekranı Açılacaktır

Son Olarak Gereklı dosyaları ındırıp gereklı yerlere atın rarın ıçınde anlatımlar ve dosyaların nereye atılacakları yazıyor

Gerekli dosyaları aşağıdan indir
Dosyaları Indırmek Içın Tıklayın

tarihinde gönderilen başlık ile ilgili tecrübe ve yorumlarınızı eklemeyi lütfen unutmayınız. Uzaktan Ticaret sistemi server edit gibi Pvp Serverler konuları ve mmo online oyunlar konularında da sizlere en iyi hizmeti verebilmemiz için lütfen yorum atmayı unutmayınız.

Yorumlar

Konu ile ilgili olarak Yorumlarınız ve eleştirileriniz ile konu gelişimine destek verebilirsiniz.

Henüz Yorum Yok! Yorum Gönderen İlk Sen Ol!

Pvp Serverlar PvpServerlar.Biz Sitemiz uzun yıllar sonucu verilen emekler ve bilgi birikimi sonucu oluşmuştur. Bu birikimi ziyaretcilerimiz ile paylaşmaktan grur duyarız. Oyun tanıtımlarını Pvp Server ilanlarından bulabilirsiniz. Sitemiz online oyunlar başta olmak üzere Serverlar haberleri, teknoloji haberleri, Teknolojide mobil telefonlar, bilgisayarlar, oyun incelemeleri ve oyun tanıtımları gibi bir çok kategoride sizlere hizmet vermektedir. Oyun Bölümleri olarak metin2, silkroad, knight online gibi topluluğu yüksek olanlara önem vermektedir.

DMCA.com Protection Status
sponsor
Sor Cevap Pvp Serverler
.