Pvp Serverler

SYNTİX SİLKROAD | CAP 100 | CH ONLY | EXQUİSİTE RATES | PLAY

SYNTİX SİLKROAD | CAP 100 | CH ONLY | EXQUİSİTE RATES | PLAY

Kategori: silkroad

Pvpserverlar Türü: 100capSro

Tarih:

Uzun süredir bu toplulukta yaþýyoruz, Silkroad döneminin her yerinde iniþ ve çýkýþlar görünmekte. Bir çok kez engellendik, ama mücadele ettik ve þimdi bir arada, Pvp Server best Pvp best game private server.

Görüş Yaz : Yorumlar / Yorum Ekle
Güncellemeler : Haberler ve Yenilikler

Facebook'ta Paylaş: Daha çok oyuncuya ulaş!

Google+'da Paylaş: Daha çok oyuncuya ulaş!

SYNTİX SİLKROAD | CAP 100 | CH ONLY | EXQUİSİTE RATES | PLAY Tanıtım Yazısı

odV4g.png

 

ju4scX.png


 

  • Sunucumuza, ekibe ve sunduðumuz temel özelliklere bir giriþ. Ve Q & A formunda Syntix'in sizin için doðru seçim olduðunu düþündüðümüz nedenini göstereceðiz.
  • Buna ek olarak, stat/oynanýþ deðiþiklikleriyle ilgili ayrýntýlý bir açýklama da bulunabilir (Bu deðiþiklikler, baþarýsýzlýkla sonuçlanan pek çok özel sunucudan elde edilen deneyimden, Beta testçilerimizden gelen þekiller veya SRO topluluðundan topladýðýmýz görüþlerin topluluðundan olduðu gibi, zaman içinde düzeltildi ve ölçeklendi.).


 

pSzwPa.png

 

Uzun süredir bu toplulukta yaþýyoruz, Silkroad döneminin her yerinde iniþ ve çýkýþlar görünmekte. Bir çok kez engellendik, ama mücadele ettik ve þimdi bir arada durup size eþsiz Silkroad deneyimi sunuyoruz.
Son 4 yýlda bir çok özel sunucu, büyüleyici özelliklerle ve inanýlmaz derecede düzenlenmiþ misafirperver konularýyla ortaya çýktý ve hikaye üzgün taraf devralana kadar, sunucunun baþarýsýzlýða uðramasýna kadar devam etmekte ve küle dönüþmesi artýk zaman meselesidir.
Son bir kaç yýldýr baþarýsýz olan her sunucuyu inceledik ve kendimize þunu sorduk: Bu sunucu neden baþarýsýz oldu? Onlarýn kusurlarý neydi? Nasýl düzeltebiliriz? Neyse ki doðru cevaplarý bulduðumuzu düþünüyoruz. Çalýþtýk, çok çalýþtýk, tekrar hissettik, bir kez baþarýsýz olan tüm sunucularýn küllerinden gururla sizlere tanýtýyoruz; Syntix Online!


9YDnf.png

 

Syntix online official trailer!